Ændringer i affaldsordningen trådte i kraft den 1. januar 2022.

 

Ændret brug af plastcontainer

Småt metal skal lægges i container til plast

Drikkekartoner skal lægges i container til plast

Madkartoner skal lægges i container til plast

Kartoner skal være skrabet for rester

(Hvis dette ikke er muligt, skal kartonen lægges i restaffald).

 

Tekstil

Der er i genbrugsskuret ophængt to plastsække til aflevering af tekstilafald til genbrug.

Tekstiler er:

Tøj (også ødelagt tøj)

Håndklæder, gardiner og duge.

Sengetøj og linned

 

Farligt affald

Der er i renovationsskuret ved nr. 5 anbragt et miljøskab til farligt affald.

Skabet kan aflåses med kodelås. Koden er 4444.

Skabshylderne med kasser kan trækkes ud.

Farligt affald lægges/sættes i en kasse, hvor der er plads.

Farlige væsker skal afleveres i originalembalage eller tydeligt mærket.

 

Farligt affald, som skal til genbrugspladsen

Beholdere som er for store til miljøskabet.

Gasser under stort tryk.

Eksplosiver